Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • 33405
  • 22.05.2024
  • İçişleri Bakanlığı

Açıklama

Bu Yönetmelik; Polis Amirleri Eğitimi Merkezine alınacak öğrencilerin nitelikleri, giriş ve eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine alınacak adaylarda aranacak nitelikleri, adayların başvuru ve seçme sınavları esaslarını, seçme ve değerlendirme komisyonlarının kuruluşunu, öğrencilerin kayıt işlemleri ile eğitim-öğretimlerini, sınavları ve değerlendirme esaslarını, başarı durumlarını, stajlarını, öğrencilere verilecek izinleri, mazeret durumlarını, öğrenciliğin sona ermesi, öğrencilikten çıkma, çıkarılma, mezuniyet ve diploma işlemlerini kapsar.

Önemli Uyarı

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca bu yazının izinsiz iktibas edilmesi, sosyal medya veya iletişim grupları yoluyla ya da başka herhangi bir şekilde yayılması ve çoğaltılması yasaktır.
İçerikler hakkında kişisel notlar alabilirsiniz. Aldığınız notları yalnızca siz görebilirsiniz.