Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi19.08.2015
  • KurumSabancı Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Sabancı Üniversitesine bağlı fakültelerde yürütülecek lisans eğitim ve öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Sabancı Üniversitesine bağlı fakültelerde yürütülen lisans programlarının eğitim, öğretim ve uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar