Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrupa Sağlık Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.01.2020
  • KurumSağlık Bilimleri Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrupa Sağlık Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrupa Sağlık Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar