Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyoistatistik ve Biyoinformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.06.2020
  • KurumSağlık Bilimleri Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyoistatistik ve Biyoinformatik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyoistatistik ve Biyoinformatik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar