Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.01.2019
  • KurumSağlık Bilimleri Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, çalışma alanları, bilimsel ve eğitimsel araştırma (Ar-Ge) faaliyetleri, yönetim organizasyon yapısı ile bu yapının ulusal/uluslararası bilimsel, etik, hukuki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmuş olup; Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet ve araştırma alanları ile yönetim yapısı ve ona bağlı birimlerin görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar