Sağlık Bilimleri Üniversitesi Multipl Skleroz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.02.2019
  • KurumSağlık Bilimleri Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Multipl Skleroz Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Multipl Skleroz Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar