Sağlık Bilimleri Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.11.2018
  • KurumSağlık Bilimleri Üniversitesi

Bu Karar; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, bu organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, bu organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar