Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.01.2019
  • KurumSağlık Bilimleri Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmuş olup; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar