Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.12.2019
  • KurumSağlık Bilimleri Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar