Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi07.01.2019
  • KurumSakarya Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, ağız, diş ve çene sağlığı alanındaki faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar