Sakarya Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.04.2019
  • KurumSakarya Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Sakarya Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SAHUKMER) amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar