Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi07.12.2019
  • KurumSakarya Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SAÜ-MUFAM) teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar