Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.10.2018
  • KurumSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar