Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otizm ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi18.08.2020
  • KurumSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otizm ile Mücadele Uygulama ve Araştırma ve Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otizm ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar