Samsun Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi20.02.2021
  • KurumSamsun Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Samsun Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Samsun Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar