Samsun Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.05.2020
  • KurumSamsun Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Samsun Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Samsun Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar