Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.09.2018
  • KurumSelçuk Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Selçuk Üniversitesinde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve bütünleştirilmiş doktora programları, sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar