Selçuk Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi24.11.2018
  • KurumSelçuk Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SOTAM) amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Selçuk Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SOTAM) amaçları, faaliyetleri, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar