Selçuk Üniversitesi Savunma Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi07.08.2019
  • KurumSelçuk Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Savunma Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, görev ve sorumlulukları ile ilgili çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Selçuk Üniversitesi Savunma Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet, organ, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar