Siirt Üniversitesi Ölçme-Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.08.2019
  • KurumSiirt Üniversitesi

Bu Yönetmelik Siirt Üniversitesi Ölçme-Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına; bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup, Siirt Üniversitesine bağlı olarak kurulan Siirt Üniversitesi Ölçme-Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına; bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar