Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi24.09.2018
  • KurumSiirt Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının ön lisans ve lisans kayıt, eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Siirt Üniversitesinin Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki kayıt, eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar