Siirt Üniversitesi Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.10.2018
  • KurumSiirt Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Siirt Üniversitesi Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, bu organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar