Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.10.2018
  • KurumSiirt Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar