Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi15.10.2019
  • KurumKültür ve Turizm Bakanlığı

Bu Yönetmelik; sinema sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, destek türlerine, başvuru şartlarına, Destekleme Kurulları ile Komisyonlara, değerlendirme ölçütlerine ve destek alanın yükümlülüklerine yönelik hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun


Yorumlar