Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.07.2019
  • KurumSinop Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Sinop Üniversitesindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; Sinop Üniversitesine bağlı yükseköğretim programlarında önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar