Şırnak Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.05.2020
  • KurumŞırnak Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Şırnak Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Şırnak Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar