Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.01.2020
  • KurumSivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar