Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.04.2019
  • KurumSivas Cumhuriyet Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin eğitim-öğretim programının düzenlenmesine, öğrenci kabulüne, ölçme ve değerlendirmenin yapılmasına, akademik danışmanlığa, öğrencilerin devam/devamsızlık işlemlerine, klinik öncesi uygulamalarına, klinik uygulamalarına ve diğer öğretim çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar