Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.01.2020
  • KurumSivas Cumhuriyet Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar