Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.05.2019
  • KurumSivas Cumhuriyet Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar