Sivil Savunma İdaresi Mal Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi20.01.1967
  • Kurumİçişleri Bakanlığı

Bu Yönetmelik Sivil Savunma mallarının planlı ve mevzuata uygun., bir şekilde ikmali, devamlı bir surette kullanılabilir ve her an hizmete hazır bir durumda bulundurulması için yapılması ge­reken işleri açıklamak maksadiyle düzenlenmiş olup, Sivil Savunma İda­resi teşkilâtına ait vasıta, teçhizat, malzeme ve maddeler, gibi taşına­bilir malların ikmal, depolama, bakım, kullanma, kayıt, kayıt silme ve denetlemesi gibi hususlarını tâyin ve tespit eder.,

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar