Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi03.08.2016
  • KurumMilli Eğitim Bakanlığı

Bu Yönetmeliğin amacı, öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığının boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar