Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.09.2019
  • KurumSüleyman Demirel Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar