Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.02.2021
  • KurumSüleyman Demirel Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar