Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.01.2020
  • KurumSüleyman Demirel Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezsiz yüksek lisans, uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar