Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi18.04.2020
  • KurumSüleyman Demirel Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar