Tarsus Üniversitesi İleri ve Akıllı İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.05.2019
  • KurumTarsus Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Tarsus Üniversitesi bünyesinde kurulan İleri ve Akıllı İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Tarsus Üniversitesi İleri ve Akıllı İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar