Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.06.2020
  • KurumTarsus Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Tarsus Üniversitesine bağlı Enstitüde yürütülen Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Tarsus Üniversitesine bağlı yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar