Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi18.02.2019
  • KurumTarsus Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar