TED Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.11.2020
  • KurumTED Üniversitesi

Bu Yönetmelik; TED Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup,TED Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar