Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.09.2011
  • KurumTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Namık Kemal Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Tıp ve Veteriner Fakülteleri hariç olmak üzere, Namık Kemal Üniversitesine bağlı yükseköğretim programlarında önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar