Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.11.2018
  • KurumTrabzon Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Trabzon Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim, sınav değerlendirme ve öğrenci işleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Trabzon Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim, sınav değerlendirme ve öğrenci işlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar