Trabzon Üniversitesi Sporda Performans Değerlendirme ve Yetenek Seçimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.04.2019
  • KurumTrabzon Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Trabzon Üniversitesi Sporda Performans Değerlendirme ve Yetenek Seçimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Trabzon Üniversitesi Sporda Performans Değerlendirme ve Yetenek Seçimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar