Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.10.2010
  • KurumTrakya Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünün amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünün amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar