Trakya Üniversitesi Kırkpınar ve Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi31.07.2008
  • KurumTrakya Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Trakya Üniversitesi Kırkpınar ve Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Trakya Üniversitesi Kırkpınar ve Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar