Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.08.2003
  • KurumTrakya Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesinin lisans programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirmelerine ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Devlet Konservatuarı ve meslek yüksekokulları hariç, Trakya Üniversitesine bağlı fakülteler ve yüksekokullarda uygulanacak kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirme esaslarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar