Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.08.2003
  • KurumTrakya Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirmelerine ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Trakya Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek-okullarında uygulanacak kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirme esaslarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar