Trakya Üniversitesi Rumeli İslam ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUMİSAM) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.03.2020
  • KurumTrakya Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Rumeli İslam ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Trakya Üniversitesi Rumeli İslam ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar