Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.02.2021
  • KurumTrakya Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevleri ile çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar