Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi20.02.2019
  • KurumTrakya Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yetki ve sorumluluklarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar